Nieuwbouw

Welkom bij HUIB

HUurdersvereniging In Beweging

Telefoon: 079 -346 07 90
E-mail: bestuur@huib.org

Bezoekadres:

Savelsbos 1A
2716 HA  Zoetermeer
Spreekuur: woensdag 09.00 – 11.00 uur

Nieuws van het Bestuur

Goedkeuring ALV Statuten

Goedkeuring ALV statutenwijziging In de ALV van 22 september 2022 is besproken om de eerdere vastgestelde statutenwijziging te vervangen door een vereenvoudigde versie. Tegelijkertijd zijn

Lees verder »
Huurprijs

Check of je huurverhoging klopt

Veel huurders hebben inmiddels een huurverhogingsvoorstel ontvangen. Er gelden regels waar de jaarlijkse huurverhoging aan moet voldoen. Voldoet het verhogingsvoorstel daar niet aan? Dan kun

Lees verder »

Nieuws Algemeen

Nieuwe EPV-regels

Ga je verhuizen naar een zeer goed geïsoleerde huurwoning met zonnepanelen? Of wordt je huurwoning erg goed geïsoleerd en krijg je zonnepanelen? Dan kan het

Lees verder »

De Energierekening

De energierekening is ingewikkeld. Er staan veel verschillende posten op. En energiebedrijven gebruiken er ook niet altijd dezelfde woorden voor. Doordat de energierekening zo ingewikkeld

Lees verder »