Nieuwbouw

Welkom bij HUIB

HUurdersvereniging In Beweging

Telefoon: 079 -346 07 90
E-mail: bestuur@huib.org

Bezoekadres:

Savelsbos 1A
2716 AH  Zoetermeer
Spreekuur: woensdag 09.00 – 11.00 uur

Nieuws van het Bestuur

Nieuws Algemeen