Algemene Ledenvergadering `Vooraankondiging’

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de huurdersvereniging zal worden gehouden op 22 september 2022. De vergadering zal worden gehouden bij De Kapelaan, Nicolaasplein 2, 2712 AV. Zoetermeer. Inloop 19.00, aanvang vergadering 19.30 uur. Op de agenda staan in ieder geval de behandeling van verslag van de vorige jaarvergadering, het algemeen jaarverslag 2021, het financieel jaarverslag 2021 en het definitief vaststellen van de statuten. Een bijzonder punt op de agenda is het vaststellen van het Beleidsplan van HUIB. U vindt de jaarstukken van de ALV onder de rubriek nieuws.

Namens het bestuur
Wim van den Burg
Voorzitter

Wordt lid van Huib

Meedenken en meepraten over prettig en betaalbaar wonen

Aanmelden is eenvoudig

De contributie is slechts 0,60 eurocent per maand
Klik Hier
Huurdersvereniging

Wordt lid van Huib

Meedenken en meepraten over prettig en betaalbaar wonen

Aanmelden is eenvoudig

De contributie is slechts 0,60 eurocent per maand
Klik Hier