Meedenkers gevraagd

De relatie met de achterban is een belangrijke succes- of faalfactor voor een vereniging. Uit onderzoek blijkt dat er vaak een verschil in perceptie is tussen een bestuur van een vereniging en haar achterban. Vaak denkt een bestuur dat de achterban maar matig geïnteresseerd is in het werk van de vereniging. Maar dat is vreemd want waarom worden mensen dan lid van een vereniging? Natuurlijk speelt het persoonlijk belang een rol maar de meeste leden beseffen echt wel dat hoe groter de vereniging is hoe sterker haar positie is in het overleg dat erg bepalend is voor het bereiken van succesvol resultaat.

Voor het bestuur is het belangrijk dat er een goed achterbancontact is. Een kwalitatief goed en regelmatig contact tussen het bestuur en de achterban levert beiden veel nuttige informatie op. Ook kunnen op die manier ideeën en wensen worden uitgewisseld. Het biedt de leden de mogelijkheid om (innovatief) mee te kunnen denken en invloed te hebben. Daarnaast creëert het draagvlak voor het beleid en de besluiten van de vereniging.

Voor het bestuur van Huib is het niet alleen van belang dat de leden vertellen wat er allemaal niet goed gaat tussen de verhuurder en de huurder maar ook of er innovatieve en creatieve ideeën zijn bij de achterban. Daarom stelt het bestuur van Huib het op prijs als u wilt meedenken op welke wijze wij samen met u ons belangrijkste doel kunnen realiseren, namelijk dat de huurders van DGW prettig kunnen wonen in een veilige en goed leefbare omgeving. Inmiddels hebben zich al negen mensen aangemeld die graag met ons willen meedenken. Heeft u ook interesse dan kunt u zich hieronder aanmelden.