Een bewonerscommissie beginnen

Elke bewoner kan het initiatief nemen om een bewonerscommissie op te richten. Vanuit Huib stimuleren we dit ook van harte. Huib kan ook een voorstel doen aan bewoners om initiatief te nemen. De bewoners laten aan Huib en DGW weten dat er plannen zijn voor het oprichten van een bewonerscommissie. Vooraf is het goed om te weten dat een bewonerscommissie uit minimaal tweepersonen moet bestaan. De leden van de bewonerscommissie zijn huurders van het complex. Alle bewoners van het complex moeten deel uit kunnen maken van de bewonerscommissie. Toelatingseisen of normen zijn er niet. Het is van belang dat een bewonerscommissie voldoende draagvlak heet. Dat is het allerbelangrijkste! Ook is het van belang dat DGW op de hoogte is van de plannen voor de oprichting. Bewonerscommissies hebben geen recht op een kostenvergoeding. DGW moet er wel voor zorgen dat de bewonerscommissies hun taken kunnen uitvoeren. Huib kan bijvoorbeeld vergaderruimte ter beschikking stellen. Of de bewonerscommissie een kopieerapparaat laten gebruiken. Pas na een officiële aanmelding is er recht op erkenning van de bewonerscommissie

 

Representatief
Een bewonerscommissie moet representatief zijn. Een bewonerscommissie moet representatief zijn, dat wil zeggen dat zij namens de bewoners/huurders van de huurwoningen van het betrokken complex spreekt. Het is niet verplicht om de bewoners van een complex te laten stemmen over de afvaardiging in de bewonerscommissie. Het is wel noodzakelijk dat je kunt aantonen dat een meerderheid van de bewoners het eens is met je standpunten. Dat doe je door tijdens een bewonersvergadering de bewoners te laten stemmen over de agendapunten. Je kunt bijvoorbeeld

handtekeningen verzamelen om aan te tonen dat de meerderheid van de bewoners akkoord is met jouw standpunt(en). Is dat goed geregeld, dan zal DGW als verhuurder de nieuwe bewonerscommissie “erkennen” en als overlegpartner beschouwen. Ook al is een officiële oprichting en/of installatie van een bewonerscommissie geen vereiste, je dient je als bewonerscommissie natuurlijk wel aan de wet te houden. Het is dus belangrijk dat je álle bewoners van je complex inlicht over je plannen en standpunten. Neem ook even contact op met Huib, wedenken graag met je mee en kunnen je helpen.

Heeft uw complex geen bewonerscommissie en wilt u er een oprichten en erkenning van DGW? Stuur dan een e-mail naar ineke.monshouwer@dgw.nl. DGW neemt dan contact met u op.